• காஜா முயீனுத்தீன் பாகவி

 • சொல்லின் செல்வர்
  மெளலானா மெளலவி அல்ஹாஜ்
  P.A. காஜா முயீனுத்தீன் பாகவி
  பேராசிரியர் உஸ்மானியா அரபிக் கல்லூரி
  மேலப்பாளையம், திருநெல்வேலி.
  போன்: 0091-9443201037

  அலுவலகம்:
  உஸ்மானியா
  அண்ணா வீதி,
  மேலப்பாளையம் - 627005
  தமிழ் நாடு, இந்தியா
  போன்: 0462-2352666
 • பயான்கள் (205)
 • வீடியோ (1)
 • அரபி பைத் (1)
 • துஆ (1)
 • குறு வீடியோ (Flash) (11)

சொல்லின் செல்வர்
மெளலானா மெளலவி அல்ஹாஜ்
P.A. காஜா முயீனுத்தீன் பாகவி
பேராசிரியர் உஸ்மானியா அரபிக் கல்லூரி
மேலப்பாளையம், திருநெல்வேலி.
போன்: 0091-9443201037

அலுவலகம்:
உஸ்மானியா
அண்ணா வீதி,
மேலப்பாளையம் - 627005
தமிழ் நாடு, இந்தியா
போன்: 0462-2352666