• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்துல் முஃமின் (ஈமான் கொண்டவர்)