• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்துஷ் ஷ_றா (கலந்தாலோசித்தல்)