• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • ஸுரத்து முஹம்மது(ஸல்)