• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் வாகிஆ (மாபெரும் நிகழ்ச்சி)