• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் ஜுமுஆ (வெள்ளிக் கிழமை)