• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அத் தலாஃக் (விவாகரத்து)