• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அத் தவ்பா (மனம் வருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)