சேமுமு முகமதலி


சேமுமு முகமதலிசென்னை காயிதெமில்லத் கல்லூரியின் ஓய்வு பெற்ற தமிழ்த்துறைத்தலைவர்
முனைவர் பேராசிரியர் சேமுமு முகமதலி
தமிழ்நாடு முஸ்லிம் தொண்டு இயக்க பொதுச்செயலாளர்
இனிய திசைகள் பத்திரிக்கை ஆசிரியர்
why husband cheat go infidelity in marriage